z6光大师草书歌

作者:唐代 贯休

原文

雪压千峰横枕上,穷困虽多还激壮。看师逸迹两相宜,
高適歌行李白诗。海上惊驱山猛烧,吹断狂烟著沙草。
江楼曾见落星石,几回试发将军炮。别有寒雕掠绝壁,
提上玄猿更生力。又见吴中磨角来,舞槊盘刀初触击。
好文天子挥宸翰,御制本多推玉案。晨开水殿教题壁,
题罢紫衣亲宠锡。僧家爱诗自拘束,僧家爱画亦局促。
唯师草圣艺偏高,一掬山泉心便足。